Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 561
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
30228654: CEE production & sourcing s.r.o.
36005053: CERVUS, s.r.o.
31622780: CMK, s.r.o.
36030554: Cortizo Slovakia, a.s.
40533697: Daniel Cibuľa
43306837: Daniel Holka
44240538: Daniela Peťková - MDANAPE
37150936: Darina Šipikalová - AURUM
43503080: Ditte Drahomír
40927717: Dominik Šuška
44813139: DREVO - KROV, s.r.o.
31633668: DREVOSPOL M&H, spol. s r.o.
36033766: DREVOVÝROBA,s.r.o.
36621871: DUMAS PLUS s.r.o.
41413253: Dušan Grofčík
43540953: Dušan Kalinka - REKAD
44686269: Dušan Majerský
17797781: Dušan Maslen - PEKÁRSKE VÝROBKY
44418175: Dušan Michňa - KINDOSTROJÁR
36688541: ECO - ENERGY SK, s.r.o.